Hur lägger jag till möbler i Revit 2022? På fliken Infoga klickar du på ladda Autodesk Family för att ladda webbläsaren. Använd bläddringsträdet i webbläsaren för att...

Specialprojekt

Hur öppnar jag lageregenskaperna i AutoCAD? Högerklicka på CAD-ritningen, peka på CAD-ritobjekt och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på fliken Lager. Välj…

Specialprojekt

Vilket av följande är den fullständiga formen av CAD? Datorstödd design (CAD) är användningen av datorer (eller arbetsstationer) för att hjälpa till med att skapa, modifiera, analysera eller...

Specialprojekt

Hur justerar man ett objekt? Justera ett objekt med andra objekt Håll ned Skift , klicka på objekten som du vill justera och klicka sedan på...

Specialprojekt

Hur visar jag nyare i Solidworks? Tryck på vänster eller höger piltangenter. Vyn flyttas enligt inkrementvärdet som anges för piltangenterna i Verktyg...

Specialprojekt

Hur skapar man en inriktningstabell i Civil 3d? Lägga till justeringstabeller Klicka på fliken Annotera Panelen Etiketter och tabeller Lägg till tabeller-menyn Justering Lägg till rad. I…

Specialprojekt

Fungerar SVG i Internet Explorer? SVG (Scalable Vector Graphics) stöds officiellt av alla huvudwebbläsare, inklusive Internet Explorer. Stödet spänner över en mängd olika...

Specialprojekt

Vad står STL för *? STL. STL är ett filformat som är inbyggt i stereolitografi-CAD-mjukvaran skapad av 3D Systems. STL är också känd som Standard...

Specialprojekt

Hur visar man egenskaper i massa? Du kan se de beräknade massegenskaperna....För att visa massegenskaper: Välj objekt (komponenter eller fasta kroppar) som ska utvärderas. … Klick…

Specialprojekt

Kan du konvertera en DXF till en SOLIDWORKS del? dxf). Bläddra till en fil och klicka sedan på Öppna. Modellen omvandlas omedelbart till en SOLIDWORKS-del, eller...

Specialprojekt