Jak dodać meble w Revit 2022? Na karcie Wstaw kliknij wczytaj rodzinę Autodesk, aby wczytać przeglądarkę. W przeglądarce użyj drzewa przeglądania, aby…

Specjalny projekt

Jak otworzyć właściwości warstwy w programie AutoCAD? Kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek CAD, wskaż Obiekt rysunku CAD, a następnie kliknij Właściwości. Kliknij kartę Warstwa. Wybierz…

Specjalny projekt

Które z poniższych jest pełną formą CAD? Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) to wykorzystanie komputerów (lub stacji roboczych) do pomocy w tworzeniu, modyfikacji, analizie lub…

Specjalny projekt

Jak wyrównać obiekt? Wyrównać obiekt z innymi obiektami Przytrzymaj klawisz Shift , kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij…

Specjalny projekt

Jak wyświetlić wyśrodkowanie w Solidworks? Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Widok przesuwa się zgodnie z wartością przyrostu określoną dla klawiszy strzałek w Narzędziach…

Specjalny projekt

Jak utworzyć tabelę wyrównania w Civil 3d? Dodawanie tabel linii trasowania Kliknij kartę Opis panel Etykiety i tabele menu Dodaj tabele Linia trasowania Dodaj linię . W…

Specjalny projekt

Czy SVG działa w Internet Explorerze? SVG (Scalable Vector Graphics) jest oficjalnie obsługiwany przez wszystkie główne przeglądarki internetowe, w tym Internet Explorer. Wsparcie obejmuje szeroką gamę…

Specjalny projekt

Co oznacza STL *? STL. STL to format pliku natywny dla oprogramowania CAD do stereolitografii stworzonego przez 3D Systems. STL jest również znany jako Standard…

Specjalny projekt

Jak pokazujesz właściwości w masie? Możesz wyświetlić obliczone właściwości masy.… Aby wyświetlić właściwości masy: Wybierz elementy (komponenty lub korpusy bryłowe) do obliczenia. … Kliknij…

Specjalny projekt

Czy można przekonwertować DXF na część SOLIDWORKS? dxf). Przejdź do pliku, a następnie kliknij Otwórz. Model jest natychmiast konwertowany na część SOLIDWORKS lub…

Specjalny projekt