Hvordan legger jeg til møbler i Revit 2022? På Sett inn-fanen klikker du last Autodesk Family for å laste nettleseren. I nettleseren bruker du blatreet for å...

Spesialprosjekt

Hvordan åpner jeg lagegenskapene i AutoCAD? Høyreklikk CAD-tegningen, pek på CAD-tegningsobjekt, og klikk deretter Egenskaper. Klikk på Lag-fanen. Velg…

Spesialprosjekt

Hvilken av følgende er den fullstendige formen for CAD? Computer-aided design (CAD) er bruken av datamaskiner (eller arbeidsstasjoner) for å hjelpe til med opprettelse, modifikasjon, analyse eller...

Spesialprosjekt

Hvordan justerer du et objekt? Juster et objekt med andre objekter Hold nede Shift , klikk på objektene du vil justere, og klikk deretter på...

Spesialprosjekt

Hvordan viser jeg nyligere i Solidworks? Trykk på venstre eller høyre piltast. Visningen beveger seg i henhold til økningsverdien spesifisert for piltastene i Verktøy...

Spesialprosjekt

Hvordan lager du en justeringstabell i Civil 3d? Legge til justeringstabeller Klikk på Merk-fanen Etiketter og tabeller-panelet Legg til tabeller-menyen Justering Legg til linje. I…

Spesialprosjekt

Fungerer SVG i Internet Explorer? SVG (Scalable Vector Graphics) støttes offisielt av alle hovednettlesere, inkludert Internet Explorer. Støtten spenner over et bredt utvalg...

Spesialprosjekt

Hva står STL for *? STL. STL er et filformat som er hjemmehørende i stereolitografi-CAD-programvaren laget av 3D Systems. STL er også kjent som Standard...

Spesialprosjekt

Hvordan viser du egenskaper i masse? Du kan se de beregnede masseegenskapene.…For å vise masseegenskaper: Velg elementer (komponenter eller faste kropper) som skal evalueres. … Klikk…

Spesialprosjekt

Kan du konvertere en DXF til en SOLIDWORKS-del? dxf). Bla til en fil, og klikk deretter Åpne. Modellen konverteres umiddelbart til en SOLIDWORKS-del, eller...

Spesialprosjekt