Kako mogu dodati namještaj u Revit 2022? Na kartici Umetanje kliknite učitaj Autodesk Family da biste učitali preglednik. U pregledniku koristite stablo pregledavanja za…

Posebni projekt

Kako mogu otvoriti svojstva sloja u AutoCAD-u? Desnom tipkom miša kliknite CAD crtež, pokažite na CAD objekt crteža, a zatim kliknite Svojstva. Kliknite karticu Layer. Odaberite…

Posebni projekt

Što je od sljedećeg potpuni oblik CAD-a? Računalno potpomognuto projektiranje (CAD) je korištenje računala (ili radnih stanica) za pomoć u kreiranju, modificiranju, analizi ili…

Posebni projekt

Kako poravnati objekt? Poravnajte objekt s drugim objektima Držite pritisnut tipku Shift , kliknite objekte koje želite poravnati, a zatim kliknite...

Posebni projekt

Kako mogu vidjeti centar za usmjeravanje u Solidworksu? Pritisnite lijevu ili desnu tipku sa strelicama. Prikaz se pomiče prema vrijednosti prirasta specificiranoj za tipke sa strelicama u Alati...

Posebni projekt

Kako napraviti tablicu poravnanja u Civil 3d? Dodavanje tablica poravnanja Kliknite karticu Obilježavanje ploča Oznake i tablice Izbornik Dodaj tablice Poravnanje Dodaj redak. U…

Posebni projekt

Radi li SVG u Internet Exploreru? SVG (Scalable Vector Graphics) službeno je podržan od strane svih glavnih web preglednika, uključujući Internet Explorer. Podrška se proteže u široku paletu…

Posebni projekt

Što STL znači *? STL. STL je format datoteke nastao u stereolitografskom CAD softveru koji je kreirao 3D Systems. STL je također poznat kao Standard…

Posebni projekt

Kako prikazujete svojstva u masi? Možete vidjeti izračunata svojstva mase... Za prikaz svojstava mase: Odaberite stavke (komponente ili čvrsta tijela) za procjenu. … Klikni…

Posebni projekt

Možete li pretvoriti DXF u SOLIDWORKS dio? dxf). Potražite datoteku, a zatim kliknite Otvori. Model se odmah pretvara u SOLIDWORKS dio, ili…

Posebni projekt